(096) 91-80-80

(093) 91-80-80

(044) 91-80-80

(---) xx-xx-xx

Ինչպես պատվիրել

Ինչպե՞ս գնել կտրոն

   

    Ինչպե՞ս ձեռք բերել կուպոն Akcianer.am-ից

Լիցքավորեք հաշվեկշիռը (Օգտվողի Ձեր ID-ին)

Վճարեք ArCa վիրտուալ քարտի միջոցով

Վճարեք MasterCard/Visa քարտերի միջոցով

Վճարեք Իդրամ վճարային համակարգի միջոցով

 

     Ինչպե՞ս լիցքավորել հաշվեկշիռը

Գրանցվեք www.Akcianer.am.am-ում

Իդրամ վճարային համակարգերի միջոցով լիցքավորեք ID-ին

Կուպոն գնելու համար մուտք գործեք Akcianer.am-ի ձեր էջ, ընտրեք "Գնել կուպոն" հրահանգը և վճարման համակարգերից սեղմեք ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, կատարեք վճարում և sms-ի միջոցով ստացեք կուպոնի կոդերը, ինչպես նաև ստուգեք ձեր Կուպուններ բաժինը, եթե ցանկանում եք տպել կուպոնը:

  

    Ինչպե՞ս վճարել ArCa վիրտուալ քարտի միջոցով

Մուտք գործեք Akcianer.am-ի ձեր պրոֆիլ, ընտրեք ակցիան, սեղմեք "Գնել կուպոն" հրահանգը, վճարման համակարգերից ընտրեք ArCa վիրտուալ տարբերակը, սեղմեք ԳՆԵԼ հրահանգը, լրացրեք ձեր քարտի տվյալները և կատարեք օնլայն վճարում,կուպոնը կստանաք ձեր էլ. Փոստին ուղարկված նամակի միջոցով, ինչպես նաև ստուգեք ձեր Կուպոններ բաժինը, եթե ցանկանում եք տպել կուպոնը:

    

    Ինչպե՞ս վճարել MasterCard/Visa քարտերի միջոցով

Մուտք գործեք Akcianer.am-ի ձեր պրոֆիլ, ընտրեք ակցիան, սեղմեք "Գնել կուպոն" հրահանգը, վճարման համակարգերից ընտրեք MasterCard/Visa տարբերակը, սեղմեք ԳՆԵԼ հրահանգը, լրացրեք ձեր քարտի տվյալները և կատարեք օնլայն վճարում, կուպոնը կստանաք ձեր էլ. Փոստին ուղարկված նամակի միջոցով, ինչպես նաև ստուգեք ձեր Կուպոններ բաժինը, եթե ցանկանում եք տպել կուպոնը:

  

     Ինչպե՞ս վճարել Իդրամ վճարային համակարգի միջոցով

Մուտք գործեք Akcianer.am-ի ձեր պրոֆիլ, ընտրեք ակցիան, սեղմեք "Գնել կուպոն" հրահանգը, վճարման համակարգերից ընտրեք Իդրամ վճարային համակարգի տարբերակը, սեղմեք ԳՆԵԼ հրահանգը, լրացրեք ձեր Իդրամ հաշվի տվյալները և կատարեք օնլայն վճարում, կուպոնը կստանաք ձեր էլ. Փոստին ուղարկված նամակի միջոցով, ինչպես նաև ստուգեք ձեր Կուպոններ բաժինը, եթե ցանկանում եք տպել կուպոնը: