(096) 91-80-80

(093) 91-80-80

(044) 91-80-80

(---) xx-xx-xx

Ռուսաց լեզվի 14 դասապարապմունք զեղչված արժեքով + ԵՎՍ 2 դաս ԱՆՎՃԱՐ՝ Сообщество "Грамота" մասնագիտացված կենտրոնի կողմից: Վճարեք ընդամենը 19.000 դրամ

- 41%

Արժեքներ 

 


Ռուսաց լեզվի դասընթաց՝ Сообщество "Грамота" մասնագիտացված կենտրոնի կողմից: 

Գրանցվեք 14 դասի և ստացեք ևս 2 դասապարապմունք ԱՆՎՃԱՐ:

Վճարեք ընդամենը 19.000 դրամ` 32.000 դրամի փոխարեն

 


1 դասապարապմունքի արժեքն առանց զեղչի՝ 2000 դրամ

 

 

 

Կտրոնների համար զանգահարել՝ 093 91 80 80

Երևան, Մոսկովյան 3, LOFT